Loading…

Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą
Oferta

O mnie

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na wydziale Konserwacja i Restauracji Dzieł Sztuki, specjalność rzeźba.
Dyplom w pracowni Technik i Technologii Dzieł Sztuki pod kierunkiem dr Romana Kieferlinga z zakresu konserwacji i restauracji metalu:

Wybrane zagadnienia konserwacji i restauracji historycznej broni czarnoprochowej na przykładzie arkebuza z zamkiem kołowym (XVII/ XVIII wiek) ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie.

W 2012 roku  Dyplom Mistrzowski w Dolnośląskiej Izbie Rzemieślniczej w zawodzie rusznikarz.

W lutym 2016 roku p. Karska otwarła przewód doktorski pod tytułem

Określenie cech technologicznych metalowych obiektów zabytkowych jako kryterium ich identyfikacji

Promotorem głównym jest prof. Grażyna Korpal, promotorem pomocniczym dr hab. Marcin Biborski. Laureatka wielu nagród i stypendiów.

Założycielka grupy rekonstrukcyji historycznej Parva Armis oraz grupy artystycznej Renbar Mosaics.

Dodaj komentarz